Lični pratioci: Posao za „Našu čuvarkuću“ za 10 miliona dinara

  08 septembar 2022
Ocenite ovaj članak
(1 Glas)

Nakon okončane javne nabavke opštine krajem jula, doneta je odluka da uslugu lični pratilac deteta od 1. septembra do 31. decembra 2022. godine na teritoriji opštine Bečej za 10 miliona dinara ponovo pruža „Naša čuvarkuća“ iz Bečeja.

Procenjena vrednost javne nabavke bila je 10 miliona dinara bez PDV-a za pružanje 12.500 sati usluge pratilaca za četiri meseca, od početka školske 2022/2023. godine do kraja 2022. godine.

U postupku javne nabavke dva ponuđača su predala ponude, Ustanova socijalne zaštite „Naša čuvarkuća“ iz Bečeja i Agencija za privremeno zapošljavanje „Imperijal plus“ d.o.o. iz Sombora.

„Naša čuvarkuća“ ponudila je cenu u iznosu procenjene vrednosti javne nabavke, 10 miliona dinara (firma nije u sistemu PDV-a), a to znači da ta firma po satnici naplaćuje 800 dinara.

„Imperijal plus“ podneo je ponudu vrednu 9.475.000 dinara bez PDV-a, po satu 758 dinara, a cena sa PDV-om je bila 11.370.000 dinara.

S obzirom na to da je „Imperijal plus“ podneo ekonomski prihvatljiviju ponudu (niža cena bez PDV-a), naručilac, Opštinska uprava Bečej je privrednom subjektu uputio zahtev za dostavu dokaza za kvalitativni izbor, ali privredni subjekat u zakonskom roku od 5 radnih dana nije dostavio tražene dokaze i na taj način nije dokazao da ispunjava uslove za kvalitativan izbor.

Zakonom je predviđeno da je naručilac dužan da odbije ponudu ponuđača koji je podneo ekonomski najpovoljniju ponudu, ali nije dostavio tražene dokaze ili dostavljenim dokazima ne dokaže da ispunjava kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta.

Na taj način je, nakon što je „Naša čuvarkuća“ naručiocu dostavila dokaze navedenih u izjavi o ispunjenosti uslova za kvalitativan izbor privrednog subjekta – ispunjenost uslova u pogledu licence za obavljanje profesionalne delatnosti, spiska pruženih usluga, obrazovnih i stručnih kvalifikacija, tehničkih sredstava i standarda osiguranja kvaliteta – posao pružaoca usluge lični pratilac deteta 2. avgusta dodeljen toj firmi.

Lokalna samouprava je u postupku javne nabavke postavila i kriterijume za kvalitativni izbor privrednog subjekta. Prema tim kriterijumima ponuđač mora da ima rešenje izdato od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja o ispunjenosti uslova za pružanje usluge lični pratilac, da ima 23 osobe na poslovima lični pratilac sa potvrdom o obuci za obavljanje usluge lični pratilac izdatom od Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, jedno kombi vozilo za prevoz osoba za invaliditetom, 3 putnička automobila i izdvojenu poslovnu jedinicu u Bečeju do momenta otvaranja ponuda.

„Naša čuvarkuća“ d.o.o. iz Bečeja, koja je pod tim imenom osnovana krajem 2020. godine (raniji naziv bio je „Recreate“ d.o.o), sada Ustanova socijalne zaštite „Naša čuvarkuća“, od 2021. godine obavlja poslove pružanja usluge ličnih pratilaca.

U međuvremenu je postala ustanova socijalne zaštite i sada je, za razliku od ranijeg perioda, van nadležnosti Registra privrednih subjekata APR-a – inače, osnovana ustanova ima potpuni pravni kontinuitet u odnosu na privredno društvo koje je brisano iz Registra privrednih subjekata, zadržava isti matični i poreski identifikacioni broj jer je reč o pravnom licu koje je nastavilo da obavlja delatnost kao ustanova socijalne zaštite, a registruje se u Registru ustanova koje vode privredni sudovi.

Prvi ugovor sa „Našom čuvarkućom“ opština je potpisala u januaru 2021. godine na 12 meseci, a potom, 2022. godine samo za prvo polugodište školske godine.

Potom je opština raspisala upravo okončanu javnu nabavku za obezbeđivanje usluge pratilaca od 1. septembra do 31. decembra 2022.

Pravo na korišćenje usluge lični pratilac deteta priznaje Centar za socijalni rad deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom koja pohađaju vrtić ili škole.

Od septembra meseca ličnog pratioca trebalo bi da ima 25 dece.

U budžetu opštine Bečej je za 2022. godinu za ovu uslugu iz oblasti socijalne zaštite predviđeno 25 miliona dinara.

K.D.F. (ilustracija: pixabay.com)

Projekat „Odluke u ime građana 2022“ sufinansiran je iz budžeta opštine Bečej. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražava stavove organa.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali