Dnevni boravak za decu sa invaliditetom Bečeju: Za dva meseca 16 korisnika – ovih dana preseljenje u objekat predškolske ustanove (3. deo)

  17 oktobar 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Dnevni boravak za decu sa telesnim invaliditetom i poteškoćama u učenju počeo je sa radom 1. avgusta ove godine, a pripreme su rađene od početka 2016. godine – ispitivanje potreba korisnika, okupljanje korisnika, edukacija osoblja, institucionalno povezivanje na lokalnom nivou, promovisanje dnevnog boravka, koji je vid unapređenja usluge iz oblasti socijalne zaštite.

Projekat otvaranja dnevnog boravka za decu sa invaliditetom i smetnjama u razvoju podržalo je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja – obezbedilo je 4,7 miliona dinara za unapređenje usluga iz oblasti socijalne zaštite i deo novca je usmeren u otvaranje dnevnog boravka – i lokalna samouprava. Izveštaj o tome koliko je od 4,7 miliona potrošeno za potrebe boravka, očekuje se u narednim danima, ali se već zna da su potrošena veoma skormna sredstva, jer rad boravka podržavaju predškolska ustanova „Labud Pejović“ i lokalna samouprava.
Nakon dva meseca rada u stanu u zgradi kolektivnog stanovanja u ulici Veljka Vlahovića u Bečeju, koji iz više aspekta ne odgovara potrebama dece sa invaliditetom i smetnjama u razvoju – ne postoji prilaz, stan se nalazi u zgradi, u kojoj ima još stanara, nije adekvatno opremljen, daleko je od centra grada i vrtića i škola – trebalo bi da dnevni boravak sredu, 19. oktobra, preseli u objekat PU „Labud Pejović“ (Gerberovih 21) u centru grada, tim pre što u ulici Veljka Vlahovića, nema grejanja. Koordinatorka dnevnog boravka, psihologica Ivona Božović je rekla da je „tokom saradnje sa PU ’Labud Pejović’ i predstavnicima lokalne samouprave postignut dogovor o preseljenju dnevnog boravka u prostorije predškolske ustanove na osnovu procene potreba korisnika za kvalitetnijim i prilagodljivijim prostorom. U novim prostorijama imaćemo više prostora – četiri prostorije – prostor je prilagodljiviji za osobe sa telesnim invaliditetom, lokacija je u samom centru grada, u kompleksu predškolske ustanove, povezana sa razvojnom grupom u vrtiću, u blizini su škole, Dom zdravlja, pozorišta. Prelaskom u nove prostorije započinje i nova usluga: besplatna užina i ručak za korisnike, u saradnji sa PU ’Labud Pejović’“.
Prema blic-izveštaju koordinatorke dnevnog boravka Ivone Božović, koja je 12. oktobra na sednici Skupštine opštine imenovana na funkciju direktora Centra za socijalni rad, prvi mesec rada (avgust) boravka obeležilo je uspostavljanje inicijalnih kontakata sa korisnicima i ispitivanje njihovih potreba. Prvi kontakt sa dnevnim boravkom deca su ostvarivala u pratnji roditelja ili staratelja. Boravak su posećivali i potencijalni volonteri. Rađena je njihova selekcija i formiranje baze volontera. Sačinjena je i baza potencijalnih korisnika dnevnog boravka i osmišljeni su obrasci za praćenje kontakata, a vođena je i medijska kampanja u cilju promovisanja nove usluge socijalne zaštite na lokalnom nivou (televizija, internet, veb stranica, otvaranje elektronske adrese...), ali se promocija odvijala i na institucionalnom nivou (škole, predškolske ustanove, SOŠO „Bratstvo“, Dom zdravlja).
Od 1. do 31. avgusta desetoro dece – 4 dečaka i 6 devojčica – je posetilo dnevni boravak, a bilo je ukupno 85 kontakata na mesečnom nivou. Svako dete je, nakon inicijalnog kontakta, nastavilo da ide u boravak. U toku septembra 9 dece (6 dečaka i 3 devojčice) posetilo je boravak (ukupno 61 kontakt na mesečnom nivou). Šestoro njih su novi korisnici u septembru. Od otvaranja dnevnog boravka registrovano je ukupno 16 korisnika i ukupno 146 kontakata dece (poseta). Deca su najviše zainteresovana za upoznavanje sa vršnjacima i druženje. Najčešće se igraju društvene igre i koriste se elementi okupacione terapije. Rad sa decom je fleksibilan, u skladu sa procenom kapaciteta i potreba dece. Najčešće se primenjuje grupni oblik rada, ali, po potrebi, i individualni oblici rada (razvoj grafomotorike, kognitivnih sposobnosti...). Osoblje boravka pruža intenzivnu podršku u učenju za dva korisnika (razvoj veštine učenja učenja, pomoć u izradi domaćih zadataka, veštine prezentacije...). Dnevni boravak je u oktobru mesecu bio uključen i u aktivnosti tokom Dečje nedelje.
Deca najčešće posećuju boravak u pratnji svojih roditelja ili hranitelja koji su zadovoljni razvijanjem ove usluge socijalne zaštite, objasnila je Božović, a prema njenim rečima, u narednom periodu postoji potreba za okupljanjem i osnaživanjem roditelja.
Što se volontera tiče, koordinatorka dnevnog boravka je zadovoljna. Tokom avgusta četiri osobe prošlo je kroz postupak početne selekcije volonterskog angažovanja. Inače, osmišljen je i formular za potencijalne volontere koji se može preuzeti sa veb stranice ili popuniti u dnevnom boravku, koji se nalazi na adresi Veljka Vlahović broj 9, ali se uskoro seli u jedan od objekata predškolske ustanove. U septembru mesecu boravak je svakodnevno posećivalo nekoliko volonterakoji učestvuju u osmišljavanju i sprovođenju kreativnih aktivnosti – radi 10 volontera, ukupno 44 kontakata u toku dva meseca.
S obzirom na to da je Ivona Božović odnedavno postala direktorka Centra za socijalni rad, više neće biti u mogućnosti da koordinira rad dnevnog boravka, te će njeno mestu u boravku, verovatno već za dva ili tri dana preuzeti neko drugi, prema nezvaničnim saznanjima Bečejskog mozaika, takođe diplomirana psihologica.

R.M.

Medijski projekat Bečejskog mozaika „Država, roditelji i deca sa invaliditetom“ sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali