Inicijativa za formiranje Saveta za mlade: Bečej i dalje nema telo koje omogućuje mladima da donose odluke (7. deo) Istaknut

  31 decembar 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Bečejsko udruženje mladih (BUM) je pre nekoliko godina pokrenulo inicijativu za formiranje Saveta za mlade opštine Bečej, međutim, taj savet ni krajem 2016. godine ne postoji.

Aktivisti BUM-a u vreme pokretanja inicijative čak su postavili i bilbord u centru grada kojim su želeli da nateraju vlast da osnuje Savet, međutim, ni ta akcija nije donela očekivani rezultat.
Sada, krajem 2016. godine, mladi, niti njihove organizacije ne traže glasno i javno da se takav savet formira.
BUM-ovci su ranije naveli da je Zakonom o mladima jasno definisano osnivanje Saveta za mlade – tela koje ima ulogu da donosiocima odluka predlaže, ali i da usmerava i razvija različite oblike omladinske politike kako bi mladi imali više mogućnosti i sistemska rešenja za probleme koji ih muče.

Savet za mlade, da postoji, imao bi dve značajne uloge: bilo bi telo koje omogućuje mladima da aktivno učestvuju u donošenju odluka, ali bi služio i za umrežavanje i međusektorsku saradnju različitih institucija koje se u nekom delu svoje delatnosti bave mladima, kao što su škole, Nacionalna služba za zapošljavanje, Centar za socijalni rad, policija, Dom zdravlja itd.
Osnivanje Saveta za mlade trebalo bi da bude definisano Statutom opštine čime se obezbeđuje legitimitet i javnost rada. Taj način osnivanja Saveta preporučuju Ministarstvo omladine i sporta i Stalna konferencija gradova i opština. Najmanje polovinu članova Saveta za mlade trebalo bi da čine mladi uzrasta od 15 do 30 godina, predstavnici institucija u čijem su delokrugu oblasti od interesa za mlade, predstavnici udruženja mladih, itd.

U jednom od ranijih saziva lokalne vlasti u opštini Bečej je formalno postojao Savet za mlade (Službeni list opštine Bečej, 17/08), ali odluke i rezultati rada Saveta nisu poznati.
Nakon promene vlasti u Bečeju 2012. godine, razna savetodavna tela su imenovana, ali novi Savet za mlade nije oformljen, te je Bečejsko udruženje mladih, uz podršku Nacionalne asocijacije praktičara/ki omladinskog rada – NAPOR i Krovne organizacije mladih Srbije – KOMS, pokrenulo inicijativu da se ovo telo oformi, ali tako da članovi ovog saveta budu osobe kompetentne za rad sa mladima, predstavnici relevantnih institucija i organizacija koje se bave mladima, kao i predstavnici mladih, a koji će za članstvo u Savetu biti izabrani na osnovu transparentnog konkursa sa preciznim kriterijumima.
BUM je tada pozvao organizacije mladih da se pridruže inicijativi formiranja Saveta za mlade i izrazio nadu da će inicijativa biti prepoznata na pravi način od svih sektora, u cilju kreiranja efikasnih mera i vidljivih rezultata.

Podsetimo i da je BUM za potrebe formiranja Krovne organizacije mladih Vojvodine početkom 2013. godine radio detaljno istraživanje u svim opštinama i gradovima na teritoriji pokrajine. Pitanje je bilo koliko gradovi i opštine sistemski brinu mladima, za šta su jedini pravi pokazatelji izdvajanja iz lokalnog budžeta, ne računajući plate i dotacije sa drugih nivoa. U 2012. godini sistemski je najviše realizacije iz budžeta po mladoj osobi imala Inđija sa 465.71 dinar, zatim slede Sremski Karlovci sa 354,74 dinara po mladoj osobi, Kikinda sa 274,37 dinara, dok je Bečej bio pri dnu liste sa 1.86 dinara za godinu dana po mladoj osobi.

B.M.

Medijski projekat Bečejskog mozaika „Utiču li mladi na sopstveni život?“ sufinansira Ministarstvo kulture i informisanja

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali