Specijali BM (149)

Budai Andrea óbecsei/ svájci lakos a beszélgetőpartnerem. Ő és családja már néhány éve nem élnek Szerbiában, Vajdaságban. A menni vagy maradni témát boncolgatjuk.

Menni? Maradni? Ez itt élet? És amott? Bárhol? Megbánom, ha elmegyek? Valószínűleg igen. Megbánom, ha nem megyek el? Igen.

Sećate li se priče o uspehu jednog dečaka sa invaliditetom u Bečeju? Došao je iz doma u hraniteljsku porodicu u Bečej, započeo je i završio tipičnu osnovnu školu, sve vreme u kolicima, i potom je trebao da krene u srednju.


Deca sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju u mnogim slučajevima su dvostruko marginalizovana – i društveno i materijalno. Iz tog začaranog kruga teško se izlazi.Ta deca ostaju nevidljiva i kada ih gledamo.

U toku leta i/ili jeseni trebalo bi da bude, ako ne i završeno, makar započeto nekoliko većih ulaganja na teritoriji opštine Bečej. Jedno od njih je izgradnja kružnog toka na veoma nepreglednoj raskrsnici nekoliko ulica, na Trgu Čilag, tu je, zatim, rekonstrukcija krova sportskog centra, izgradnja autobuskih stajališta, a za iduću godinu najavljene su rekonstrukcije škole „Sever Đurkić“ i „Bratstvo“ za ukupno oko 400 miliona dinara.

Drugi rebalans opštine kase – preraspodela novca – usvojen je 6. jula na svega dvadesetominutnoj sednici Skupštine opštine bez ijedne reči rasprave. Opozicioni odbornici, kao i jednom prilikom 2017. godine kada je rebalans opštinskog budžeta takođe usvojen bez rasprave, ipak nisu glasali za rebalans, uprkos tome što primedaba – bar glasno izrečenih – na njega nisu imali.
Razloge za rebalans budžeta ni predstavnici lokalne vlasti nisu obrazložili.

Opštinski budžet će u narednim godinama raspolagati sa sve manje novca od zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji katastarske opštine Bečej. Po procenama člana Opštinskog veća zaduženog za poljoprivredu Anđelka Miškovića, priliv će se svake godine smanjivati za 10 ili više procenata.

Završni račun opštinskog budžeta za 2017. godinu i izveštaj o izvršenju prošlogodišnjeg budžeta usvojen je većinom glasova odbornika na sednici Skupštine opštine Bečej 14. juna.
U izveštaju o izvršenju budžeta opštine navodi se da budžetski deficit iznosi 143,18 miliona dinara, a fiskalni 143,26 miliona, odnosno 13,13 odsto.

Odluka o dugoročnom kreditnom zaduženju opštine Bečej do 45,5 miliona dinara usvojena je na sednici Skupštine opštine 29. maja.

Sve države potpisnice Okvirne konvencije za zaštitu nacionalnih manjina, među kojima je i Srbija, moraju manjinskim zajednicama omogućiti efikasno učestvovanje u kulturnom, socijalnom i ekonomskom životu i javnim poslovima.

Naslovi

Popularni Članci

      

Specijali