Pravi se novi program za državnu zemlju: Zakup tek sledeće godine

  04 decembar 2009
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

U poslednjih mesec i po dana pojavile su se različite informacije o sudbini poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na teritoriji opštine Bečej. Bilo je reči o tome da će se ove godine dati u zakup samo 1.700 hektara državne zemlje, a potom je saopšteno da će opština ipak ponuditi potencijalnim zakupcima oko 12.000 hektara, koliko državnih oranica ukupno i ima na teritoriji katastarske opštine Bečej.

Podsetimo, najveći korisnik državne zemlje u Bečeju je privatno poljoprivredno preduzeće PIK „Bečej“ koji obrađuje oko 9.500 hektara poljoprivredne zemlje u vlasništvu države, i to preduzeće od 2006. godine se protivi ideji da ostane bez „svoje“ zemlje i da učestvuje na licitaciji i da na taj način zakupi zemlju koju želi da obrađuje.
Opština Bečej od 2006. godine, od kada se primenjuje Zakon o poljoprivrednom zemljištu, tek ove godine je uspela da izradi i da na sednici lokalnog parlamenta usvoji Godišnji program za gazdovanje državnim zemljištem, te je trebala i da raspiše javni oglas - licitaciju za zakup državnih oranica.
Međutim, to se ove godine, ipak, neće desiti. Naime, PR služba Ministarstva poljoprivrede u odgovoru na pitanje novinara o tome da li će ove godine biti raspisan javni oglas za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine Bečej, navela je  da je opština Bečej usvojila Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta 11. juna 2009. godine. „Ovim programom planirano je da se 11.044,24 hektara poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini da u zakup. Dana 22. oktobra Ministarstvo je prosledilo dopis opštini Bečej kojim traži od opštine da u odluci o oglašavanju poljoprivrednog zemljišta u zakup uvrsti svih 11.044,2424 hektara (opština je predložila da se oko 1.700 hektara da u zakup, a ostala površina se smatra spornom). Posle toga, a na zahtev opštine Bečej održan je sastanak u Ministarstvu i dogovoreno je da opština Bečej izradi godišnji program u skladu sa izmenama i dopunama zakona o poljoprivrednom zemljištu“, navodi PR služba Ministarstva poljoprivrede i dodaje da će novim programom (za 2010. godinu; prim. nov.) biti obuhvaćen celokupan fond državnog zemljišta i  biće predmet zakupa.
Iz Ministarstva su dobijeni odgovori i na pitanja o tome da li je najveći korisnik državnih oranica, PIK „Bečej“, za 2007/2008. ekonomsku godinu platio vansudskim poravnanjem određenu cenu za korišćenje državne zemlje, te da li je određeno koliko treba da plati za 2008/2009. ekonomsku godinu. „PIK ’Bečej’ ima obavezu plaćanja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini po osnovu vansudskog poravnanja za 2007/08. do 30. decembra 2009. godine. Ovim ugovorom definisana je obaveza PIK-a ’Bečej’ da plati iznos od 801.268,07 evra u dinarskoj protivvrednosti na dan uplate, a kao sredstvo obezbeđenja stavljena je hipoteka I reda u korist Ministarstva. Ukoliko PIK ’Bečej’ ne uplati ugovoreni iznos do predviđenog roka, Ministarstvo će aktivirati hipoteku i naplatiti predviđeni iznos kroz nepokretnosti koje su u vlasništvu PIK-a ’Bečej’“, piše PR služba Ministarstva poljoprivrede.
Što se tiče naplate korišćenja državne zemlje u 2008/2009. godini, navodi se: „Ministarstvo poljoprivrede i lica koja su koristila poljoprivredno zemljište u državnoj svojini na teritoriji opštine Bečej još uvek nisu zaključili ugovore o vansudskom poravnanju za 2008/09. godinu. Lokalna samouprava je predložila ugovore o vansudskom poravnanju u istom iznosu kao i za 2007/08. godinu. Nepotpisivanje i neizvršenje obaveza iz ugovora o vansudskom poravnanju eliminiše učesnike iz nadmetanja za državnu zemlju u 2010. godini“.
Ministarstvo poljoprivrede potvrdilo je i nezvanične informacije o tome da je protiv odgovornog lica u opštini podnelo prekršajnu prijavu: „Ministarstvo je podnelo prekršajnu prijavu protiv odgovornog lica u opštini Bečej gospodina Petera Knezija, zbog toga što opština Bečej nije izradila godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2008. godinu“.
Ova informacija potvrđena je i u Organu za prekršaje u Bečeju.

Kristina Demeter Filipčev

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija