Projekat male marine: Pripremu terena uslovljava vodostaj Tise

  10 april 2019
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Prošlog proleća je najavljen projekat izgradnje male marine u Bečeju, koji se većim delom finansira iz IPA fonda, a deo troškova snosi lokalna samouprava.
Po projektu u kojem učestvuju još Čongrad i Alđe, realizacija posla, trebala je da bude započeta 1. maja 2018. godine, međutim, do 5. marta 2019. godine vidljivih tragova delovanja na obali Tise u Bečeju nije bilo. Ista je situacija i u Čongradu i Alđeu.

Zamenica predsednika Skupštine opštine i menadžerka projekta male marine Eržebet Kinka je za Bečejski mozaik rekla da je javna nabavka okončana krajem 2018. godine.
Izabrani ponuđač je „Controenter group“ d.o.o. iz Beograda (osnovan krajem jula 2018. godine, registrovan za pretežnu delatnost ostali nepomenuti specifični građevinski radovi).

Kinka je objasnila da su sada pripreme u toku, proizvode se delovi marina za sve gradove u projektu a, kako je istakla, teren u Bečeju za postavljanje marine bi trebalo da bude pripremljen u toku proleća – to zavisi i od vodostaja na reci Tisi.
Po informacijama kojima novinari odranije raspolažu, marina bi trebalo da bude postavljena (montažni objekat) između stepenica i kamp naselja.

Na sednici Skupštine opštine Bečej prošlog leta predsednik opštine Dragan Tošić i zamenica predsednika Skupštine opštine Eržebet Kinka su potvrdili da opština raspolaže svim potrebnim saglasnostima, pa i od JVP „Vode Vojvodine“ za marinu, jer na drugi način i ne može da se konkuriše u fondovima Evropske unije. Oni si istakli da izgradnjom marine – pošto je reč o pontonu – neće biti ugrožena bezbednost nasipa i građana prilikom eventualnih poplava, a 85 odsto od uloženog novca u marinu se vraća u budžet lokalne samouprave nakon njene izgradnje (tako funkcionišu EU projekti).

Inače, naziv IPA projekta prekogranične saradnje opštine sa Čongradom (Mađarska) je Razvoj prekogranične nautičko-turističke destinacije na donjem delu Tise, a za taj projekat su 2017. godine mogli da konkurišu samo Čongrad, Bečej i Alđe (Mađarska).

Prema rečima Kinke, „život pored reke Tise i vodeni turizam postaju sve intenzivniji. U blizini praktično svakog naselja može se naći samostalni molo ili važno pristanište. Grad pobratim Čongrada, Bečej, međutim, nema pristanište koje može primiti više brodova i raspolaže kapacitetima za kolektivne usluge. Iz tog razloga, u saradnji sa gradom pobratimom iz Mađarske, Čongradom i mestom Alđe, kroz prekogranični ogledalo projekat realizuje se izgradnja male marine sa plutajućim objektom koji će pristiglim brodićima pružiti adekvatne komunalne usluge. Cilj je da ti gradovi, kao i drugi gradovi pored obale reke Tise, promovišu svoje turističke ponude i da privuku što više turista, sportista, sportskih ribolovaca i da se razvije vodni turizam“.

U svakom od tri navedena naselja treba da se postavi jedan centralni plutajući objekat sa kontejnerom u kojem će biti smešteni ženski i muški toaleti, tuš kabina, kancelarija pristaništa i čajna kuhinja, a između obale i plutajućeg objekta biće postavljen prilazni most koji će da kompenzuje promene vodostaja. Sa nizvodne strane biće postavljen sistem mola širine 2 metra, dužine rastera 12 metara, maksimalne dužine do 96 metara. Te jedinice biće snabdevene priključkom na javnu elektrodistributivnu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu.

Na konstrukciji postojaće uslovi za pristajanje maksimalno 20 brodića, kao i za veći broj ribolovačkih čamaca. Dužina plutajućeg pristaništa za brodiće i ribolovačke čamce trebalo bi da bude 84 metra, a površina pristaništa 228 m2. Ukupna vrednost projekta je 588.176 evra, od toga za Bečej je predviđeno 172.515 evra, za Čongrad 226.691 evro i za Alđe 188.970 evra. Što se Bečeja tiče, od ukupno 172.515 evra iz IPA fonda se obezbeđuje 146.638 evra, a iz opštinskog budžeta bi trebalo da bude obezbeđeno 25.877 evra. Nakon okončanja projekta, pripadajući deo novca će biti vraćen na namenski račun opštine. Predviđeni početak projekta bio je 1. maj 2018, a rok završetka 31. jul 2019. godine.

Parcela za hotel
Na oglas za kupovinu parcele površine 1 ha 25 a 46 m² kraj dolme, prekoputa nekadašnjeg hotela „Bela lađa“, na nekadašnjem hipodromu u javnoj svojini opštine Bečej, u proleće 2018. godine prijavila se samo firma „Knežev grupa“ iz Bečeja.

U oglasu je bilo navedeno da je parcela u zoni Komercijalne banje „Kompleks hotela“, te da je početna cena građevinskog zemljišta za površinu cele parcele oko 7,4 miliona dinara. „Knežev grupa“ je ponudila za navedeno neuređeno građevinsko zemljište 588,50 dinara po kvadratnom metru, to jest za površinu cele parcele 7,38 miliona dinara, a izjasnila se i da ponuđenu cenu želi da isplati u više mesečnih rata.

U rešenju o otuđenju građevinskog zemljišta koji je usvojen na sednici Skupštine opštine Bečej u junu mesecu, pisalo je da ponuđač ima nameru da kupi zemljište u cilju izgradnje hotela sa 3 zvezdice, kapaciteta od oko 80 ležajeva sa pratećim sadržajima kao što je mini velnes, bazen sa toplom mineralnom vodom, teretana.

Podsetimo da je u oglasu za otuđenje zemljišta pisalo da je na parceli dozvoljena gradnja hotela, a u okviru hotela moguće je smestiti sve prateće sadržaje banjsko turističko-trgovinskih usluga (restorani, kafei, tretmani za relaksaciju i ulepšavanje, kao i prateći sadržaji banjskih usluga i trgovine u svrhu turizma).

Što se pratećih objekata tiče, nije dozvoljena izgradnja drugih objekata na parceli, osim ako su to bazeni, zasene i prostorije za održavanje bazena.

Pomoćne prostorije se moraju smestiti u okviru glavnog objekta. Dozvoljena spratnost glavnog objekta je maksimalno 6 spratova i potkrovlje, a dozvoljena je izgradnja podrumske ili suterenske etaže kao i bazena, ako ne postoje smetnje geotehničke ili hidrotehničke prirode.

Objekat bazena može biti u sklopu glavnog objekta ili kao odvojeni objekat kada je od glavnog objekta i od susednih parcela odmaknut minimum 4 metra.

Kupac se obavezuje da kupljeno zemljište privede nameni izgradnjom objekata u roku od 3 godine, računajući rok od dana zaključenja ugovora.

Ukoliko kupac u ovom roku ne privede zemljište nameni ili koristi kupljeno zemljište protivno nameni za koju mu je prodato, stiču se uslovi za raskid ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta.

U tom slučaju kupac nema pravo na povraćaj uplaćenih sredstava na ime garantnog iznosa za učešće u postupku otuđenja građevinskog zemljišta.

R.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija