Odštampajte ovu stranicu

Program ekonomskih mera podrške privredi: Objavljeno uputstvo za privredne subjekte

  13 april 2020
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Ministarstvo finansija i Privredna komora Srbije izdali su uputstvo za primenu nedavno donetih ekonomskih mera.

Pravni okvir za sprovođenje Programa ekonomskih mera predstavlja Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled pandemije Covid-19.

Uredbom se uređuju fiskalne pogodnosti i direktna davanja iz budžeta Srbije privrednim subjektima u privatnom sektoru radi ublažavanja ekonomskih posledica zbog širenja koronavirusa.

Mere su namenjene privrednim subjektima registrovanim u Srbiji, koji nisu deo finansijskog sektora, niti korisnici javnih sredstava.

Korisnici mera su preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica, u smislu zakona koji uređuje porez na dohodak građana), ogranci stranih pravnih lica i predstavništva stranih pravnih lica.

Rezidentna pravna lica dele se na mikro, mala, srednja i velika pravna lica u skladu sa propisima o računovodstvu na datum bilansa poslednjeg redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja (u ovom slučaju 2018. godine).

Privredni subjekti osnovani u periodu od 1.1.2019. godine za potrebe programa biće tretirani kao mala pravna lica.

Uslovi za korišćenje mera

Svi privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste mere propisane programom, pod uslovom da od 15.3.2020. godine do dana stupanja na snagu Uredbe, nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu na određeno vreme pre 15.3.2020. godine za period koji se završava od 15.3.2020. godine, pa do dana stupanja na snagu Uredbe.

Privredni subjekti u privatnom sektoru mogu da koriste program ukoliko su osnovani i registrovani kod nadležnog organa ili organizacije pre 15.3.2020. godine, odnosno ako su u navedenom periodu postali obveznici PDV. Pogodnosti Programa mogu da koriste preduzetnici koji su registrovali privremeni prestanak obavljanja delatnosti najranije 15.3.2020. godine.

Fiskalne pogodnost za privredne subjekte

Pravnim licima (mikro, mala i srednja), uključujući i ogranke i predstavništva stranih pravnih lica, može da se odloži dospelost za plaćanje poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada do 4.1.2021. godine; akontacije poreza na dobit pravnih lica do predaje konačne poreske prijave za porez na dobit pravnih lica za 2020. godinu.

Doprinosi za obavezno socijalno osiguranje čije je plaćanje odloženo u skladu sa Uredbom, smatraju se plaćenim, a odnose se na prava po osnovu zdravstvenog i penzijskog i invalidskog osiguranja, po osnovu ostvarivanja prava zbog nezaposlenosti, kao i po osnovu ostvarivanja prava na finansijsku podršku porodici sa decom.

Rezidentna pravna lica, ogranci i predstavništva stranih pravnih lica imaju pravo na odlaganje plaćanja poreskih obaveza čija je dospelost za plaćanje odložena na najviše 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate.

Preduzetnik, preduzetnik poljoprivrednik, koji poreze i doprinose na prihod od samostalne delatnosti plaća samooporezivanjem, a nije se opredelio za isplatu lične zarade, ostvaruje pravo na odlaganje plaćanja akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti, po pravilima koja važe za pravna lica.

Preduzetnicima paušalcima odlaže se plaćanje obaveza po osnovu akontacija poreza i doprinosa na prihode od samostalne delatnosti za mart, april i maj 2020. godine za 4.1.2021. godine. Ove obaveze preduzetnici će plaćati u 24 jednake mesečne rate, bez kamate tokom trajanja odlaganja plaćanja dugovanog poreza.

Direktna davanja privrednim subjektima

Preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i preduzetnici druga lica mogu da ostvare pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava iz budžeta Srbije u periodu od tri meseca (maj, jun, jul).

Bespovratna novčana sredstva isplaćuju se u maju, junu i julu 2020. godine u iznosu koji se dobija kao proizvod broja zaposlenih sa punim radnim vremenom za čije je zarade i naknade zarada podnet Obrazac PPP-PD za obračunske periode mart, april, maj 2020. godine i iznosa osnovne minimalne neto zarade za mart 2020. godine.

Broj zaposlenih sa punim radnim vremenom uvećava se i za broj zaposlenih sa nepunim radnim vremenom tako što se za svakog zaposlenog sa nepunim radnim vremenom uvećava ukupan broj zaposlenih srazmerno ugovorenom procentu angažovanja zaposlenog sa nepunim radnim vremenom u odnosu na puno radno vreme.

Direktna davanja velikim pravnim licima

Privredni subjekti koji su razvrstani kao velika pravna lica imaju pravo na uplatu bespovratnih novčanih sredstava u periodu od tri meseca (maj, jun, jul) za zaposlene sa punim radnim vremenom za koje je doneto rešenje o prekidu rada počev od 15.3.2020. godine u skladu sa članom 116. Zakona o radu i za koje je poslodavac – veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD; za zaposlene sa punim radnim vremenom kojima je izdato rešenje o prekidu rada počev od 15.3.2020. godine u skladu sa članom 117. Zakona o radu, po osnovu rešenja nadležnog državnog organa donetog u vezi sa bolešću COVID-19 i za koje je poslodavac - veliko pravno lice podneo Obrazac PPP-PD.

Sredstva se isplaćuju: u maju, junu i julu 2020. godine, u iznosu proizvoda 50% osnovnih minimalnih neto zarada za mart 2020. godine i broja zaposlenih, za čije je naknade zarada, poslodavac podneo Obrazac PPP-PD za mart, april i maj 2020. godine.

Način isplate direktnih davanja

Isplata direktnih davanja privrednim subjektima u privatnom sektoru vrši se sa posebnog namenskog računa otvorenog kod Uprave za trezor. Privrednom subjektu otvara se poseban namenski račun – isplata direktnih davanja – Covid-19 kod banke u kojoj privredni subjekt ima tekući račun.

Privredni subjekti koji imaju otvorene tekuće račune kod više banaka treba da, putem elektronskih servisa Poreske uprave, dostave podatak kod koje banke će biti otvoren poseban račun, najkasnije do 25. aprila 2020. godine.

Kontakti za detaljnije informacije: kol centar: 0800 808 809, i-mejl: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli..

Kaznene mere

Postoje i kaznene mere za one koji dobiju direktna davanja iako na to nemaju pravo, nenamenski koriste sredstva ili izgube pravo na direktna davanja i ne vrate iznos primljenih direktnih davanja u celosti – kazne se kreću od 25.000 do 500.000 dinara.

R.M.