Tri opštinska konkursa: Više od 14 miliona za nevladin sektor

  08 mart 2021
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Predsednik opštine Bečej je 19. februara raspisao tri konkursa za nevladine organizacije ukupne vrednosti 14,2 miliona dinara.

Rok za podnošenje prijava bio je 15 dana od dana objavljivanja konkursa.

Najveći iznos, 11 miliona dinara, opredeljen je za konkurs u oblasti kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina i organizacija manifestacija u oblasti kulture za udruženja.

Sledi konkurs iz oblasti socijalne zaštite – udruženja u oblasti socijalne zaštite (boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, zdravstvene zaštite – za koji je predviđeno 1,7 miliona dinara.

Najmanje novca planirano je za finansiranja projekata takozvanih ostalih korisnika – aktivnosti na jačanju saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora, zaštita i promovisanje ljudskih i manjinskih prava, programi i projekti za mlade, ekologija, zaštita životne sredine, podsticanje i razvoj privrednih delatnosti itd. – 1,5 miliona dinara.

Konkursi su namenjeni organizacijama koje su registrovane i imaju sedište ili ogranak na teritoriji opštine Bečej, čiji ciljevi se, prema odredbama osnivačkog akta i statuta, ostvaruju u oblasti u kojoj se program realizuje, koje su registrovane najmanje šest meseci za obavljanje delatnosti iz oblasti za koju se konkurs raspisuje, odnosno najmanje godinu dana ako konkurišu za iznose preko 500.000 dinara, koje su direktno odgovorne za pripremu i izvođenje programa i koje nisu u postupku likvidacije, stečajnom postupku ili pod privremenom zabranom obavljanja delatnosti.

Svi projekti prijavljeni na konkurse moraju biti završeni do isteka budžetske godine.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, koju utvrđuje konkursna komisija, biće objavljena na zvaničnoj internet stranici opštine Bečej i na Portalu e-uprava, u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava. Odluka o izboru programa kojima se iz budžeta opštine Bečej dodeljuju sredstva biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Podsetimo da su prošlogodišnji konkursi za civilni sektor bili poništeni zbog pandemije koronavirusa.

R.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija