Borba protiv korupcije u opštini: Etički kodeks ponašanja funkcionera

  01 jun 2021
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Na jučerašnjoj sednici Skupštine opštine Bečej usvojen je Etički kodeks ponašanja funkcionera opštine.

Razlog za donošenje Etičkog kodeksa ponašanja funkcionera lokalne samouprave je uređivanje i definisanje etičkih standarda ponašanja na koje se obavezuju funkcioneri u obavljanju funkcija kao i upoznavanje građana sa etičkim standardima ponašanja koje oni imaju pravo da očekuju od svojih lokalnih funkcionera, u cilju obezbeđivanja poštovanja zakonskih ograničenja u pogledu obavljanja javnih funkcija.

Odlukom su takođe regulisani standardi u obavljanju javne funkcije, odnosi sa javnošću kao i nadzor nad praćenjem Etičkog kodeksa, piše u kodeksu.

U kodeksu se navodi to što bi trebalo da se podrazumeva, da funkcioner obavlja svoju funkciju po zakonu i da postupa isključivo u javnom interesu, a ne u svom ličnom, privatnom, grupnom ili stranačkom interesu. Tokom svog mandata, ni u obavljanju funkcije, ni u privatnom životu, funkcioner se neće ponašati na način koji bi degradirao ugled funkcije koju obavlja, piše u kodeksu i dodaje se da izabrani funkcioner obavlja svoje dužnosti u okviru prava i u skladu sa mandatom koji je dobio od svojih birača i odgovoran je svim građanima lokalne zajednice, te da poštujući izbor birača, a naročito ako je izabran sa stranačke liste kandidata, izabrani funkcioner treba da izbegava da tokom svog mandata promeni stranku kojoj je pripadao u vreme izbora.

Funkcioner treba da „se učtivo, sa poštovanjem i bez diskriminacije“ odnosi prema građanima i zaposlenima, da ne podstiče, ne sme da pomaže druge funkcionere i službenike da prilikom vršenja svojih dužnosti krše načela uspostavljena ovim kodeksom, a ima obavezu i da javno ukazuje „na sve slučajeve nezakonitog i neetičkog ponašanja i kršenja pravila“ kodeksa.

U članu 7 Etičkog kodeksa piše da je funkcioner dužan da svoju funkciju obavlja tako da javni interes ne podredi privatnom, da je dužan da izbegava stvaranje odnosa zavisnosti prema licu koje bi moglo da utiče na njegovu nepristrasnost u vršenju funkcije, a u slučaju da ne može da izbegne takav odnos ili takav odnos već postoji, da učini sve što je potrebno radi zaštite javnog interesa. Funkcioner ne sme da koristi funkciju za sticanje bilo kakve koristi ili pogodnosti za sebe ili povezano lice.

Izbegavanje gomilanja funkcija i podaci o imovini

Etičkim kodeksom su utvrđeni i standardi u obavljanju funkcije, a to znači da se funkcioner pridržava propisa koji predviđaju obavezu davanja podataka o imovnom stanju, da poštuje zakonska ograničenja što se tiče obavljanja više javnih funkcija istovremeno, da izbegava obavljanje drugih javnih funkcija, odnosno delatnosti koje ga ometaju u obavljanju dužnosti.

Funkcioner treba, zatim, da se izuzme iz rada organa i tela kada ti organi i tela obavljaju nadzor nad njegovim radom. Prilikom odlučivanja funkcioner treba da, u najvećoj mogućoj meri, uvaži stavove građana izražene u javnoj raspravi ili na druge načine i da prilikom odlučivanja ne pribavlja bilo kakvu posrednu ili neposrednu ličnu korist, niti da teži ostvarivanju ličnih ili privatnih interesa pojedinaca ili grupa.

Funkcioner može biti i javno upozoren za kršenje kodeksa

Nadzor nad primenom Etičkog kodeksa obavlja Savet za praćenje primene Etičkog kodeksa, koji ima pet članova.

Član Saveta može da bude svako ko zbog svojih stručnih, radnih i moralnih kvaliteta uživa ugled u svojoj sredini i opštini.

Članove Saveta imenuje Skupština opštine, posebnim rešenjem u kome će se odrediti poslovi i zadaci Saveta, prava i dužnosti predsednika i članova Saveta, način rada i druga pitanja od značaja za rad Saveta.

Funkcioner ne može biti član Saveta. Savet izveštava Skupštinu opštine o svom radu najkasnije do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Skupština opštine Bečej treba da imenuje predsednika i članove Saveta u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Etičkog kodeksa.

Savet može izreći meru nejavnog upozorenja, za lakšu povredu odredaba Etičkog kodeksa, odnosno ponašanje funkcionera koje nije uticalo na obavljanje javne funkcije i meru javnog objavljivanja akta Saveta kojim se utvrđuje da je funkcioner prekršio određeno etičko načelo, za težu povredu odredaba Etičkog kodeksa.

Težom povredom odredaba Etičkog kodeksa smatra se povreda koja je uticala na obavljanje funkcije, ugled funkcionera i poverenje građana u funkcionera i funkciju koju obavlja, kao i ponovljeno ponašanje funkcionera za koje mu je izrečena mera nejavnog upozorenja.

R.M. (Nastavak teksta pročitajte u Bečejskom mozaiku koji je od 28. maja na kioscima, Foto: Guillaume Issaly na Unsplash)

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija