Četiri opštinska konkursa: Oko 17 miliona dinara za nevladin sektor

  11 mart 2022
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Opština Bečej objavila je četiri konkursa za nevladine organizacije iz oblasti kulture, omladinske politike, socijalne zaštite i ostalih korisnika.

Ukupan iznos novca za finansiranje programa udruženja u oblasti omladinske politike je 1,2 miliona dinara, za programe udruženja u oblasti socijalne zaštite (boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, društvene brige o deci, pomoći starima, zdravstvene zaštite) predviđeno je 1,75 miliona dinara, za udruženja u oblasti ostali korisnici (aktivnosti na jačanju saradnje između vladinog, nevladinog i biznis sektora, zaštite i promovisanja ljudskih i manjinskih prava, programi i projekti za mlade, ekologije, zaštite životne sredine i zdravlja građana, podsticanja i razvoja privrednih delatnosti, aktivnosti penzionerskih organizacija, afirmisanja ravnopravnosti polova, programi za neformalno obrazovanje i drugi sadržaji koji doprinose ubrzanom razvoju opštine i afirmaciji građanskog aktivizma), planirano je 2 miliona dinara, a za programe udruženja u oblasti kulturne baštine, negovanja istorijskih tekovina i organizacija manifestacija u oblasti kulture 12 miliona dinara.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja teksta konkursa na internet sajtu opštine Bečej – konkursi su objavljeni 25. februara.

Na konkursima mogu da učestvuju nevladine organizacije, odnosno udruženja građana koja su registrovana i imaju sedište ili ogranak na teritoriji opštine Bečej. Svi projekti prijavljeni na konkurse moraju biti započeti i završeni do isteka 2022. budžetske godine.

Lista vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa, koju utvrđuje konkursna komisija, biće objavljena na zvaničnoj internet stranici opštine Bečej i na Portalu e-Uprava, u roku od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Odluka o izboru programa kojima se iz budžeta opštine Bečej dodeljuju sredstva biće doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

B.M. (Foto: pexels.com)

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija