Ekspresna revizija završnog računa budžeta

  11 jul 2014
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Sednica Skupštine opštine zakazana je za danas, 11. jul (nakon zaključenja novina), na kojoj bi odbornici vladajuće većine trebali da usvoje završni račun budžeta opštine Bečej za 2013. godinu, koji je na prethodnoj sednici povučen sa dnevnog reda,  jer nije sadržao zakonom propisan izveštaj eksternog revizora.

Skupština opštine je 18. juna donela odluku o angažovanju revizora za reviziju završnog računa budžeta za 2013. godinu, a revizori su počeli da rade već 20. juna. Iako je predsednik Skupštine opštine Peter Knezi pre dve nedelje rekao da u normalnim okolnostima postupak revizije – izbor revizora i revizija – traje oko dva meseca, izveštaj o reviziji završnog računa revizorska kuća „Libra audit“ iz Novog Sada uradila je ekspresno, za samo sedam dana, 27. juna. Revizor je dao pozitivno mišljenje o konsolidovanom završnom računu opštinskog budžeta.


Lokalni poslanici su trebali da usvoje i izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine za 2013. godinu. U izveštaju se navodi da su ukupni prihodi i primanja budžeta 2013. godine: 1.026.196.138 dinara, a preneta sredstva iz 2012. godine su 73.928.468 dinara, što ukupno iznosi 1.100.124.606 dinara. Ukupni rashodi i izdaci u 2013. godini bili su 934.747.174 dinara, a razlika ukupnih prihoda i primanja, prenetih sredstava i ukupnih rashoda i izdataka iznosi 165.507.194 dinara.


Na dnevnom redu sednice lokalnog parlamenta su i usvajanje Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta na teritoriji opštine u 2014. godini, donošenje odluka o dodeli godišnjih nagrada opštine, o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata, o preuzimanju merača toplotne energije, o izmenama odluke o uslovima i načinu snabdevanja toplotnom energijom iz sistema daljinskog grejanja i o izmenama i dopunama odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije.


Trebali bi zatim odbornici da usvoje izveštaj  o poslovanju Ustanove za sportsku i kulturnu aktivnost omladine „Đorđe Predin Badža“ za prošlu godinu i da daju saglasnost na prvu izmenu finansijskog plana Saveza sportova opštine Bečej za 2014. godinu.


Na sednici bi trebalo da izazove priličnu buru odluka o radnom vremenu ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata na teritoriji opštine, kojom se u pojedinim slučajevima želi produžiti radno vreme kafića do četiri sata posle ponoći, uprkos tome što se mnogi Bečejci žale na nesnosnu buku tokom noći koja dopire iz ugostiteljskih objekata koji ne poštuju radno vreme (do dva sata posle ponoći vikendom).

Po odredbama odluke (ako bude usvojena) ugostiteljski objekti za smeštaj tokom cele godine mogu raditi od 0 do 24 časa. Radno vreme restorana u okviru ugostiteljskih objekata za smeštaj može biti svakog dana od 6 do 24 časa, osim u dane vikenda (petak na subotu i subota na nedelju), kada mogu raditi do 2 časa posle ponoći. Ugostiteljski objekti za pružanje usluge ishrane i pića, mogu da rade radnim danima i nedeljom od 6 do 24 časa, petkom i subotom od 6  do 2 časa, petkom i subotom od 22 do 4 časa, ukoliko su ispunjeni svi sledeći uslovi: ugostiteljski objekat se ne nalazi u stambenom objektu, udaljenost objekta u kome se obavlja ugostiteljska delatnost je najmanje 50 metara vazdušnom linijom od prvog najbližeg stambenog objekta ili vikend kuće, da obavlja delatnost isključivo u zatvorenom poslovnom prostoru. Radno vreme do 4 sata posle ponoći odobrava nadležno odeljenje Opštinske uprave opštine Bečej posebnim rešenjem. Nije, međutim, jasan jedan od uslova za rad do 4 časa posle ponoći: udaljenost objekta u kome se obavlja ugostiteljska delatnost je najmanje 50 metara vazdušnom linijom od prvog najbližeg stambenog objekta ili vikend kuće. Naime, vikend kuće se nalaze u kamp naselju, ali kamp naselje, pa samim tim ni vikend kuće „na papiru“ ne postoje, jer se taj deo Bečeja „vodi“ kao korito reke Tise…


 U objektima u kojima se obavlja zanatska i trgovinska delatnost radno vreme je od 5 do 23 časa, radno vreme pekarskih i ketering objekata u proizvodnom  delu može trajati od 0  do 24 časa, dok u prodajnom delu od 5 do 24 časa radnim danima, a danima vikenda od 5 do 2 časa.


U objektima čija je pretežna delatnost pružanje  usluga zabavnog karaktera (igraonice, fliperi, automati, kladionice) radno vreme može trajati svaki dan od 8 do 24 časa. Specijalizovane prodavnice za prodaju štampe i duvana, kao glavnih proizvoda, mogu da rade svakog dana od 5 do 24 časa. Radno vreme benzinskih stanica može trajati svakog dana od 0 do 24 časa. Radno vreme apoteka može trajati svakog dana od 0 do 24 časa.
Odluka sadrži i kaznene odredbe. Kazne su od 10.000 do milion dinara.


Finansiranje sporta


Bečejski poslanici treba danas da usvoje i izmenjen finansijski plan Saveza sportova opštine Bečej za 2014. godinu. Prema prvoj verziji finansijskog plana iz januara meseca planirani prihodi i rashodi Saveza iznosili bi 8,75 miliona dinara, a po novoj verziji 7,36 miliona dinara (jedini finansijer ove nevladine organizacije je opština).


Funkcionisanje samog Saveza bi po prvoj verziji koštalo 1,99 miliona dinara (nakon izmena u planu finansiranja, 1,86 miliona), od toga 1,36 miliona su plate, dodaci i naknade za tri zaposlena u ovoj organizaciji, socijalni doprinosi su 246.000 dinara, naknade troškova za zaposlene 30.000 dinara (te stavke nema u aktuelnoj verziji), stalni troškovi Saveza iznose 250.000 dinara (sada 210.000), usluge po ugovoru 50.000 dinara (sada 20.000), a troškovi materijala 50.000 dinara (sada 20.000).


Finansiranje školskog sporta


Savez je za finansiranje školskog sporta finansijskim planom iz januara meseca predvideo 1,25 miliona dinara, a u izmenjenom planu 1,14 miliona. Najveća stavka su plate, dodaci i naknade za dva zaposlena po ugovoru, 685.000 dinara (sada 592.000), i socijalni doprinosi, 125.000 dinara (sada 108.000). Za sam „školski sport“ je i u starom i u novom planu finansiranja predviđena ista količina novca – 100.000 dinara za pehare, medalje i diplome, 160.000 dinara za troškove prevoza na takmičenja, 140.000 dinara za opremu takmičara i 48.000 dinara za rekvizite za takmičenje.
Za dotacije sportskim klubovima i udruženjima po konkursu u prvoj verziji finansijskog plana predviđeno je 5,5 miliona dinara, a u aktuelnoj verziji taj iznos je smanjen na 4,35 miliona, s tim da je na konkursu raspoređeno 3,37 miliona, tako da je  „preostalo za klubove po novom javnom konkursu“ iznos od 973.000 dinara.         

Svečana sala


Svečana sala gradske kuće ove i prethodne godine dobila je novi sjaj. Prošle godine su za milion dinara od „Vizor inženjeringa“ iz Novog Sada kupljene nove stolice, potom i novi tepih i zavese, a ove godine je izvođač radova, bečejska firma „Pirana“ pre desetak dana, za oko 300.000 dinara obnovila sto predsedavajućeg i govornicu, koji su obloženi drvenarijom i rezbarijama.


Zidove svečane sale odnedavno krase i portreti lokalnih veleposednika i dobrotvora, baronice Eufemije Jović i Dežea Gomboša, kao i portret pastira. Slike su „pozajmljene“ iz zbirke Gradskog muzeja. U skupštinskoj sali je i restaurirana vitrina u kojoj se nalaze suveniri iz gradova pobratima Bečeja.


Međutim, skupštinska sala uprkos svojevrsnom šminkanju propada i dalje, jer su zidovi, plafon, prozori i balkonska vrata u veoma lošem stanju, recimo, delovi zida otpadaju zbog šalitre, a za rekonstrukciju sale zasad nema novca u opštinskom budžetu.


R.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija