Postavljene su ograde – sutra počinje rekonstrukcija Pogače: Prvi korak je demontaža spomenika Pobede

  14 septembar 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Rekonstrukcija bečejskog trga, nekadašnje Pogače, trebala bi biti započeta sutra, 15. septembra. Danas su predstavnici izvođača radova postavljali ograde u centru grada, a sutra bi trebalo da bude na redu prvi korak u procesu premeštanja kipa Pobede sa gradskog trga na kej na Tisi, rečeno je u lokalnoj samoupravi, a to je skidanje granitnih ploča sa postolja kipa, a potom bi sledio ozbiljan poduhvat podizanja i transporta Pobede na kej. Novinar Bečejskog mozaika nije danas uspeo da sazna kojom maršrutom i kada bi spomenik bio odnesen na obalu Tise.

Ugovor sa izvođačem radova za rekonstrukciju Pogače 15. avgusta su potpisali predsednik opštine Dragan Tošić i Ivan Plazonić, direktor firme „Put-invest“ d.o.o. PZP, Bački Petrovac, koja je nosilac radova konzorcijuma izvođača u kom su i „Put-invest“ d.o.o. za izvođenje građevinskih radova, Sremska Kamenica, „Energypro“ d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, Novi Sad, d.o.o. za proizvodnju i trgovinu „Intec“ Novi Sad i „Ekonomistelektro“ d.o.o. Beočin.
Vrednost projekta je 111,15 miliona dinara (bez PDV-a), a rok za izvođenje radova je 210 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.
Ugovor o kreditu namenjenom za rekonstrukciju Pogače lokalna samouprava zaključila je sa Unikredit bankom u septembru 2014. godine. Reč je o ukupnom iznosu od 135 miliona dinara. Prema ugovoru potpisanom 2014. godine, fiksna kamatna stopa kredita je 5,40 %, efektivna 5,64% godišnje, a period mirovanja kredita je 24 meseca.
Rekonstrukcija Pogače podrazumeva tri projekta: premeštanje kipa Pobede sa gradskog trga na kej na Tisi, izgradnju toplovoda preko gradskog trga i samu rekonstrukciju trga. Ta tri projekta su objedinjena u jedan.
Demontaža i premeštanje spomenika Pobede je ozbiljan poduhvat pre svega zbog težine kipa, te je Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture koji je izradio arhitektonsko-konzervatorski projekat premeštanja spomenika, predvideo i način njegove demontaže i transporta. Inače, cena izmeštanja spomenika po projektu je 3,3 miliona dinara bez, a oko 4 miliona dinara sa PDV-om.
Statua koja danas još stoji u centru grada, predstavlja krilatu boginju Pobede, Niku. Autorka spomenika je poljska umetnica, vajarka K. Plavska Jackijevič. Lokacija na koju treba da se premesti spomenik je na branjenoj strani nasipa udaljena za 33 metara od ose nasipa, na obali reke Tise. Nalazi se na vodnom zemljištu u zoni prve linije odbrane od poplava kod reke Tise.
Visina postolja spomenika je 270 cm. Postolje je obloženo granitnim pločama različitih dimenzija koje su izrađene u kamenolomu Granit u Jablanici na Neretvi, tadašnjoj Socijalističkoj Republici Bosni i Hercegovini. Na postolju se uzdiže skulptura Pobede izrađena od bronze. Dimenzije su: visina 435 cm, širina 252 cm, dužina 280 cm.
S obzirom na složenost zahvata demontaže, transporta i ponovne ugradnje spomenika, urađen je projekat konstrukcije kojim je obuhvaćen i prikazan način izvođenja tih zahvata, kao i novi temelji i postolje spomenika. Bronzana skulptura Nike ankerovana je u postojeći postament na Trgu oslobođenja pomoću anker bolcne koja je usađena u žleb i zalivena. Da bi se oslobodila bolcna i podigla skulptura potrebno je osloboditi postolje od betona štemovanjem i formiranjem žleba, sa prednje i zadnje strane postolja, a po uklanjanju obloge od granitnih ploča.
Skulptura se mora poduhvatiti potkonstrukcijom od čeličnih profila, uz mere osiguranja. Nosači se postavljaju u formirane žlebove ispod bronzane osnove skulpture. Prethodno se mora očistiti spoj bronze i betona od nečistoća lakim kompresorom. Ukoliko se u žlebu pojavi i armatura, biće uklonjena sečenjem.
U tako formirane žlebove postavljaju se glavni čelični nosači prema projektu konstrukcije. Nosači su dužine 3 m, a stubovi potkonstrukcije dužine 2,10 m. Stubovi se zavaruju za nosače sa 50% vara. Horizontalne veze se izvode od kutijastih profila, koje se posle demontaže mogu upotrebiti. Na sve četiri strane se postavljaju spregovi od ukrštenih dijagonala Hop profila. Na nosače se zavaruju i osigurači postolja. Na dodiru osigurača i bronze postavlja se gumeni podmetač. Ovi osigurači se postavljaju po dva sa svake strane postolja.
Na oko 2 metara iznad postolja, a na oko 4,7 metara od tla, mora se formirati piramidalna konstrukcija od cevi fasadne skele. Oko struka Nike opasuje se obruč od cevi sa žabicama uz obezbeđenje gumenim podmetačima i drvenim kajlama tako da se dobije jedna celina iz koje se formiraju kosnici (u osam pravaca). Oslonac će se obezbediti od pomeranja donjim obručom, a drugi će biti na polovini visine od tla, tj. na oko 2,30 metara zbog dužine šipki.
Nakon postavljanja platforme i obezbeđenja skulpture štemovaće se beton postamenta tako da se oslobodi anker bolcna.
Da bi se skulptura odigla od postamenta potrebno je opasati je nosećim gurtnama fiksiranim za skulpturu, umesto sajli, nosivosti do 10 t, uz primenu gumenih distancera. Pojas se kači sajlom dizalice. Ovim će se obezbediti stabilnost i manipulativnost prilikom demontaže i montaže. Ovi zahvati se stoga moraju izvoditi tek pošto se izgradi novo postolje na obali Tise.
Da bi dizalica mogla prići skulpturi, kao i kamion na koji će se položiti, mora se formirati rampa od tucanika preko postojećih stepenika kojima se savladava denivelacija gornjeg platoa trga i srednjeg platoa na kojem je spomenik. Rampa se postavlja sa južne strane trga i po obavljenom utovaru skulpture tucanik se uklanja.
Skulptura je prema proračunu teška 6 tona, te da bi se transportovala na novu lokaciju potrebno je pripremiti dizalicu odgovarajuće nosivosti, kao i transportno vozilo sa pripremljenim podmetačima na koje će se položiti skulptura. Skulptura će biti učvršćena kaiševima za fiksiranje na tri mesta. Izvođač radova mora obezbediti potrebnu opremu za bezbedno prevoženje skulpture.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija