Pripremni radovi na Pogači: Uklanjaju se ploče sa „stepenica“

  15 septembar 2016
Ocenite ovaj članak
(2 glasova)

Poslovi koji prethode rekonstrukciji bečejskog trga započeti su danas, 15. septembra, mesec dana nakon što je predsednik opštine potpisao ugovor o rekonstrukciji gradskog trga sa direktorom firme „Put-invest“ d.o.o. PZP iz Bačkog Petrovca, koja je nosilac radova konzorcijuma izvođača u kom su i „Put-invest“ d.o.o. iz Sremske Kamenice, „Energypro“ d.o.o. iz Novog Sada, „Intec“ iz Novog Sada i „Ekonomistelektro“ d.o.o. iz Beočina.

Nakon jučerašnjeg ograđivanja budućeg gradilišta, to jest postavljanja pešačkih zona, danas u prepodnevnim satima na gradskom trgu je bilo 5-6 radnika, koji su skidali ploče sa stepenica koje okružuju godinama prazan „bazen“. Radnici su rekli novinarima da će skidanje ploča verovatno potrajati 7-8 dana, a potom bi trebalo da bude na redu demontaža spomenika Pobede i transport i postavljanje kipa na kej na Tisi. Na pitanje kada se očekuje „odlazak“ Pobede sa Pogače, šef gradilišta je odgovorio da se to očekuje sledeće nedelje. Ipak, ukoliko se najpre skidaju ploče sa stepenica, mala je verovatnoća da će sledeće nedelje spomenik već biti demontiran, tim pre što taj posao zahteva ozbiljne pripreme.
U projektu rekonstrukcije trga navodi se da radovi na rekonstrukciji počinju pripremnim radovima koji obuhvataju rušenje postojećeg asfaltnog zastora u debljini od oko 10 centimetara, rušenje betonskih elemenata (žardinjere, temelj postamenta, postolje jarbola itd), uklanjanje granitnih ploča, sečenje stabala, vađenje panjeva, rušenje ivičnjaka, vađenje kamena i kamene kocke itd. Navodi se i da spomenik sa trga treba da bude izmešten na za to predviđeno mesto. U projektu ima reči i o „zatrpavanju“ bazena, kaže se da će centralni bazen, nakon uklanjanja granitnih ploča i rušenja betonskih elemenata, biti pokriven geotekstilom i zatrpan peskom do nivoa potrebnog za izgradnju definisane kolovozne konstrukcije.
Centralni motiv nove Pogače treba da bude krug: „umetanje elementa kružnice u ortogonalni sistem komunikacionih pravaca. Kako i postojeće rešenje sadrži kružne elemente, novoprojektovano rešenje je sinteza ovih elemenata data u koncepciji popločanja, kao podsetnik na ranije slike ovog prostora kroz vreme. Ovaj motiv kompoziciono čine isečci kružnice rezervisani za glavnu gradsku fontanu, zeleni tepih travnjak, sezonsko cveće i popločanje u dve nijanse koje ih povezuje u jedinstvenu celinu. U samom središtu rezervisan je prostor za svetlosno-skulpturalnu vertikalu. Konstrukcija fontane predviđena je kao stalna predstava vode i svetla. Biće, zatim, formirana zelena oaza ispred objekta zadužbine Baronice Eufemije Jović koja treba da bude oivičena pešačkom putanjom koja vodi od ulaza na trg iz Novosadske ulice do katoličke crkve. Putanja će biti naglašena drvoredom koji ima ulogu fizičke strukture koja vizuelno smanjuje prostor trga. Iza drvoreda prema objektu planiraju se poprečne trake zelenog tepiha prošarane kompozicijom niskog šiblja i rastinja. Smena zelenog tepiha i popločanja treba da omogući postavljanje urbanog mobilijara.
Podsetimo da je vrednost rekonstrukcije Pogače – izmeštanje spomenika, izgradnja toplovoda preko gradskog trga i sama rekonstrukcija trga – 111,15 miliona dinara (bez PDV-a), a rok za izvođenje radova je 210 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Rekonstrukcija centralnog bečejskog trga finansira se iz opštinskog kredita.

K.D.F.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija