Pokrajinska vlada: Savet za integraciju Roma

  23 septembar 2016
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Pokrajinska vlada je obrazovala Savet za integraciju Roma koji je povremeno radno telo. Savet ima predsednika, zamenika i devet članova među kojima je i Živana Živanović iz Bačkog Gradišta.

Zadatak Saveta za integraciju Roma je da pokrajinskoj vladi i njenim organima predlaže mere i aktivnosti sa ciljem što bolje integracije Roma na teritoriji Vojvodine.
Pored toga, Savet treba da daje mišljenje o merama i aktivnostima u procesu integracije i saradnje sa Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine.
Kako piše u odluci pokrajinske vlade, Savet za integraciju Roma bi trebao da predlaže savetovanja kako bi se pronašlo najbolje rešenje u procesu integracije Roma u APV i da, kao radno telo, prati ostvarivanje tog procesa na terenu.

B.M.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija