Lap za preduzetništvo mladih: Prioritet je zapošljavanje

  17 septembar 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Istraživanja koja su sprovedena u toku procesa izrade strateških dokumenata opštine Bečej su pokazala da mladi nisu u zavidnoj situaciji ni u jednoj oblasti života.

Posebno je osetljiva tema zapošljavanja i radnog angažovanja mladih uopšte. Akcioni plan za preduzetništvo mladih Bečeja za period od 2010. do 2012. godine predstavlja strateški dokument opštine kojim svoju politiku prema mladima u oblasti preduzetništva konkretizuje kroz set aktivnosti i projekata. Glavni cilj jeste unapređenje sistema usluga u oblasti preduzetništva (zapošljavanje i samozapošljavanje) za mlade u opštini Bečej kroz realizaciju koordinisanih, ekonomičnih i održivih projekata i promovisanje aktivne participacije mladih u procesima odlučivanja. Proces izrade Akcionog plana za preduzetništvo mladih je započet u novembru 2009. godine, a naredni korak podrazumeva formiranje radne grupe i određivanje prioriteta u skladu sa Nacionalnom strategijom za mlade i Akcionim planom za mlade. Plan podrazumeva uključivanje institucija koje se na lokalu direktno ili indirektno bave mladima, pored toga izuzetno je bitno i učešće opštine uz kvalitetno poznavanje aktivnosti pokrajinskih i republičkih institucija. Svi prioriteti će se oslanjati na uključivanje mladih u proces kreiranja, odlučivanja i savetovanja.
Analizom položaja i mogućnosti mladih definisane su sledeće tačke potencijalnog poboljšanja: integrativno informisanje mladih; promovisanje preduzetništva mlađoj populaciji; povećavanje zaposlenosti mladih i pružanje podrške mladim preduzetnicima. Sprovođenje Akcionog plana za preduzetništvo mladih biće zasnovano na godišnjim operativnim planovima, koje će definisati Kancelarija za mlade u saradnji sa opštinskim organima u čijoj je nadležnosti privreda i omladinska politika. Pravni osnov za donošenje se nalazi u memorandumu koji su potpisali s jedne strane opština Bečej, a s druge Američka agencija za pomoć USAID. Podršku u izradi je pružila agencija ASSE (Adizes Southeast Europe). Plan je usklađen sa važećim strateškim dokumentima na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou.

M.S.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija