Sednica Opštinskog saveta za bezbednost: Saradnja novinara i policije se može poboljšati

  01 april 2010
Ocenite ovaj članak
(0 glasova)

Saradnja medija i policije bila je tema sednice Opštinskog saveta za bezbednost (OSB) u utorak.

Pored predstavnika lokalnih medija i Novosadske novinarske škole sednici OSB prisustvovali su i Mileva Tomić, portparolka Policijske uprave Novi Sad, Slobodan Jovović, komandir policijske stanice u Bečeju i Peter Knezi, predsednik opštine.
Lazar Sekulić, koordinator Opštinskog saveta za bezbednost informisao je prisutne o dosadašnjem radu kao i ciljevima OSB. „Pored prevencije kriminaliteta, želja nam je da promovišemo istraživačko, objektivno i konstruktivno novinarstvo koje je zauzelo veoma važno mesto u bezbednosnoj prevenciji. Kritičkim tekstovima ukazuje se na mnoge protivzakonitosti, zloupotrebe i druge negativne pojave u našem društvu kao što su organizovani kriminal, loše sprovedene privatizacije i drugo. Zbog toga su pored policije novinari postali najviše izloženi udarima kriminala i treba što više raditi na međusobnoj interakciji novinara i policije i unaprediti saradnju“.
Portparolka Policijske uprave  Novi Sad govorila je o okolnostima u kojima policija radi i nasleđem iz devedesetih godina prošlog veka. „Policija je verovatno jedan od najnepopularnijih državnih organa u Srbiji i oko toga ne možemo da se sporimo. Ministarstvo unutrašnjih poslova je deo državnog sistema koji u svojim rukama poseduje neposredne mehanizme sile i to ga apriori čini ne baš privlačnim i popularnim u očima građanstva i javnosti, čak i onih koji nisu imali problema sa zakonom. Kada tome dodate činjenicu da su pripadnici policije dvadesetak godina bili pod teretom hipoteke o čijoj opravdanosti neću da govorim i često bili krivi i odgovorni za sve, jasno je zbog čega građani nemaju poverenja. I sami građani često ne razlikuju gde se završava nadležnost policije i počinje nadležnost drugih organa, posebno pravosudnih. Tranzicija u društvu uslovila je da stopa kriminala raste, a da u isto vreme, uprkos našim naporima, kapaciteti policije ne prate taj rast potrebnom brzinom. To je činjenica o kojoj nema spora i koju ne treba kriti“, rekla je Tomić.
Ona je rekla da razume potrebu medija da izveštavaju o radu policije, a da ona kao portparolka Policijske uprave i pored nesporne želje da izađe u susret novinarima ima određenih ograničenja. „Ona se odnose na prirodu posla, pitanja formalne i zakonske prirode. Ni u jednoj drugoj državnoj instituciji kao u policiji nemate tako izraženu sferu poverljivog, skrivenog po definiciji. Postoje brojne situacije u kojima mi novinarima ne možemo odmah da damo tražene podatke. U nekim slučajevima ne možemo da dajemo podatke do pravnosnažnosti presude, a tu su nekada u pitanju godine. Potpuno razumem profesionalni interes novinara da obaveste javnost o onome što ih zanima. Javnost ima pravo da zna i više od onoga što mi možemo da kažemo, ali kada su u pitanju teška krivična dela, interes efikasnog i kvalitetnog sprovođenja istrage, pronalaženja počinioca i rasvetljavanje krivičnog dela je prioritet. On jednostavno preteže nad interesom javnosti da zna detalje“.
Tomić je rekla da novinari treba da razumeju da policija i pored svih ograničenja želi da izađe i izlazi u susret medijima „ jer i u policiji sazreva svest da ne može da funkcioniše u okvirima kao što je to nekada bilo, nego da svoj rad učini transparentnim koliko je to moguće, u meri koja neće ugroziti prioritetni zadatak policije – borbu protiv kriminala. Ako u bilo kom trenutku novinari osete da izostaje volja za informisanjem sa naše strane, da postoji neažurnost ili neadekvatnost, mogu nam to staviti do znanja“.

Čas novinarstva

Peter Knezi predsednik opštine Bečej je tokom izlaganja o radu Opštinskog saveta za bezbednost, saradnji sa lokalnom samoupravom i medijima naglasio da „sedma sila ima veliki značaj ali i odgovornost“. Knezi je rekao i da nezavisni mediji u našoj zemlji ne postoje jer po njegovom mišljenju to mogu da budu samo ako sebe finansiraju. „Nažalost, to je suva istina. Mediji bi trebalo i više da pišu o pozitivnim stvarima koje su lepe i dobre i koje vode napred. Nisam primetio da takvih natpisa ima u novinama. Kada govorim o praćenju rada policije i suda, piše se samo ko je uhapšen ili osuđen, a ne spominje se kakav rad i koliko truda stoji iza toga, to uopšte nije interesantno. Međutim, to je značajno, treba reći i da ti organi rade maksimalno, sigurno ne osam sati. Zadatak novinarstva je dakle i da istaknu i dobre stvari koje se dešavaju u okolini jer su naši ljudi apatični i bez toga“, rekao je Knezi.

Pitanja i odgovori

Mileva Tomić, portparolka Policijske uprave Novi Sad je odgovorila na nekoliko novinarskih pitanja: da li će se nešto učiniti u cilju bolje komunikacije policije i novinara, jer je sada otežana komunikacija sa bečejskom policijom zahvaljujući centralizovanoj policiji, pa tako novinari treba da traže informacije od novosadske policije umesto bečejske; da li su službenici policije koji su odgovorni za nedavni beg osumnjičenog za silovanje šestogodišnje devojčice u Bačkom Gradištu iz bečejske policijske stanice adekvatno kažnjeni; da li je u protekle dve godine Ministarstvo unutrašnjih poslova podnelo krivične i prekršajne prijave protiv službenika bečejske policije, ako jeste protiv kojih službenika i zašto; da li se u policijama u etnički mešovitim sredinama radi na zapošljavanju ljudi iz manjinskih zajednica i da li policijski službenici koji su trenutno zaposleni znaju jezik sredine u kojoj rade.
Mileva Tomić je rekla da što se tiče komunikacije sa policijom obično jedan čovek obaveštava medije o događajima, kao što je to slučaj i u preduzećima i drugim organizacijama, te da je ona dostupna novinarima u svakom trenutku, čak i noću i u zoru, i uvek im saopštava informacije koje se mogu saopštiti. „Ovo naravno ne isključuje mogućnost da u policijskoj stanici u Bečeju budete informisani, i mi smo razgovarali o tome, a ta praksa je, čini mi se, ranije postojala u nekoj meri, da o nekim događajima, pojavama,  opšte podatke o stanju bezbednosti možete dobiti ovde. Kada su u pitanju istrage koje se vode na drugom nivou koje podrazumevaju jedan drugi odnos prema informisanju, onda je to nešto što je moj posao“, rekla je Tomić.
U vezi sa odgovornošću policajaca u vezi sa begom osumnjičenog iz policije, portparolka Policijske uprave Novi Sad rekla je da su svi, uključujući i starešinski sastav, koji su na bilo koji način u policijskoj stanici u Bečeju imali veze sa tim događajem kažnjeni disciplinski, merama koje su adekvatne njihovoj odgovornosti i težini tog događaja i njegovim posledicama i njihovim naporima da se posledice tog događaja isprave, međutim, nije želela da saopšti o kojim se ljudima radi i na kakav način su kažnjeni.
Mileva Tomić je izjavila i da će biti organizovani jezički kursevi za policajce da nauče jezik sredine u kojoj rade, a obećala je i da će uskoro sva obaveštenja policijske stanice u Bečeju biti istaknuta na svim jezicima koja su u službenoj upotrebi u Bečeju, a i propagandi materijali će se štampati na jezicima manjina.
„Pomenuli ste jednu stvar koja je i nama jako važna, i nama bi značilo da se što više pripadnika nacionalnih zajednica u Vojvodini opredeli za rad u policiji. Tu su nam rezultati mršavi, kao što znate, bez obzira na to što je već bilo nekoliko kampanja u Ministarstvu da se oni animiraju. Tu bi, recimo, mediji mogli da odigraju ulogu koja bi bila korisna građanima“.
Portparolka novosadske policijske uprave rekla je da nema informacija o tome da li je MUP podneo krivične i prekršajne prijave protiv bečejskih policajaca, ali je obećala naknadni odgovor na to pitanje.

K.D.F. i S.M.Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija