Između dva broja

Statuti lokalnih samouprava u Srbiji trebalo bi da budu promenjeni do kraja naredne godine u skladu sa Akcionim planom za borbu protiv korupcije, koji obavezuje i lokalne samouprave, rekao je programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić na tribini „Učešćem građana do boljih propisa i veće javnosti donošenja odluka“ održanoj u gradskoj kući pre desetak dana. Skup su organizovali Transparentnost Srbija, BUM i predsednik opštine Bečej.
Jedan od mogućih načina borbe protiv korupcije jeste i da lokalne odluke pre donošenja „prođu“ javnu raspravu, ali ne samo forme radi, kao što je dosad rađeno.

Naslovi

Popularni Članci

      

Vojvodina

Srbija